FAQ

Nio vanliga frågor
om aikido

Vem kan träna?

Du kan! I aikido finns inga särskilda begränsningar.

Aikido är ständigt pågående lärande och utveckling av kropp och sinne. Var du börjar har mindre betydelse, det är din personliga resa, din väg som är utgångspunkten.

Utveckling i samspel. Vi tränar som regel tillsammans – stor som liten, kvinna som man, ny som erfaren. Barn och ungdomar tränar i egen grupp eller familjegrupp. I samspel och utifrån sin förmåga och egna förutsättningar

SNYGG – FAQ

Snygg på insidan,
Snygg på utsidan

För gammal?

Man kan träna aikido i vilken ålder som helst. Nej, du är inte för gammal. Och för det mesta inte för ung heller.

Barn börjar redan i förskoleåldern, beroende på mognad. Vid tolv år kan man träna med vuxna men det väljer man själv. Det är inte ovanligt med utövare som tränar aikido långt upp i pensionsåldern.

Fysisk styrka eller talang är inte en förutsättning. Inte heller akrobatik, men visst är det kul när man kan falla utan att slå sig.

Rörelseglädje, precision, utveckling av sinne och kropp är det som gör att man kan träna aikido hela livet. Ett förhållningsätt som aldrig blir för gammalt.
»Peace begins with a smile«
Mother Teresa

Vad kostar det?

Vi tränar i Nyköpings Bushidoförenings regi. En gång per termin betalar vi tränings- och medlemsavgift till föreningen.

Barn 750 kr
Barn och ungdom mer än ett pass i veckan 950 kr
Vuxna 1150 kr
Familjerabatt 100 kr
Ungdomspass 16-17.00 är gratis genom Sörmlandsidrotten.

Plusgiro 23 36 82-4 eller Swish 1231179472
Ange namn på den tränande och aikido.

Avgiften går bla till lokalhyra, försäkring, instruktörernas fortbildning och medlemskap i Budo- och kampsportsförbundet. Föreningen är ideell, dvs alla som arbetar i föreningen gör det utan ersättning.

STARK – FAQ

»Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.«
 
Astrid Lindgren, 
Pippi Långstrump

På riktigt?

Det finns spelregler såklart, även när man tränar kampsport. I aikido som all annan idrott. Svaret på om det är på riktigt är kanske både ja och nej. I dojon, träningslokalen, är det aldrig någonsin fråga om en riktig strid. Men aikido som idrott syftar till att lösa verklig konflikt.

Träningen på aikidomattan är som regel både intensiv och helhjärtad – och leder förr eller senare till ökad förmåga att möta det som är på riktigt. Vad än livet kan bjuda på.

Tisdagar Torsdagar

Lekfullt på fullt allvar

Är det säkert?

Ja, absolut. Aikido är ju kampsport för snälla. Sedan länge kallad den fredliga kampkonsten.

Aikido är en idrott inom budo- och kampsport och bygger på mycket gammal kunskap i självförsvar. Syftet är att aldrig möta kraft mot kraft, utan leda vidare och neutralisera en given attack. Kroppslig så väl som mental.

Den här principen gör att det är ovanligt med skador när man tränar aikido. Snarare ökar hälsa och välmående.


»Målet är ingenting
vägen är al lalalala lal allt«
Robban Broberg 

Vad behövs?

Mjuka träningskläder med lång byxa och ärm är bra att ha de första gångerna du provar. Samt en handduk till hand- och fottvätt då vi tränar barfota på budomatta. Så snart du bestämt dig behöver du en träningsdräkt för aikido. En träningsdräkt kan kosta 300–500 kronor. Det finns ofta second-hand till lägre pris.

Träningsvapen i form av träkniv Tanto, träsvärd Bokken och trästav Jo kanske du vill skaffa lite senare. Efter några års träning är det dags för Hakama – den svarta, långa byxkjolen.
Inte bara idrott

Bra självförsvar?

Aikido som träningsform är självförsvar på många plan. Genom sitt 1000-åriga ursprung i österländsk kampkonst har aikido i grunden ett mycket effektivt system för självförsvar. Aikidons träning är dock mer än så. Själs-försvar, självförsvar i en vidare betydelse, är klon i den dagliga träningen.

Att utveckla den egna medvetenheten är det högsta målet. I sig själv och om sin omgivning. Syftet är att verklig konflikt förebyggs och uteblir. På gatan, i skolan, på jobbet, hemma och i dig själv.

SNÄLL – FAQ

»There are neither opponents, 
nor enemies in true budo.«

Morihei Ueshiba,
founder of Aikido

Blir man snäll av aikido?

Snällare! Aikido har som mål att lösa inre och yttre konflikter. Då behöver man vara snäll.

I träningen strävar vi efter att bli ett med vad partner ger. Utan kraft, utan smärta. Idén är att jobba med empati och inlevelse som en väg att utvecklas och må bra.  I aikido finns därför ett ideal att bli snällare och snällare. Att träna för en bättre människa och en bättre värld. 

© Aikidoyo/Nyköpings Bushidoförening 2019

Made with Mobirise page maker