how to create a website

FAQ.

Move your body, move your mind.

SNYGG – FAQ

»Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart.«
Kahlil Gibran 

Du kan! I aikido finns inga särskilda begränsningar.

Aikido är ständigt pågående lärande och utveckling av kropp och sinne. Var du börjar har mindre betydelse, det är din personliga resa, din väg som är utgångspunkten.

Beautiful on the inside - beautiful on the outside!

Vi tränar som regel alla tillsammans – kvinnor, män, små, stora, unga, gamla, nya och erfarna. Barn och ungdomar tränar i egen grupp eller familjegrupp. Alla utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor.

 Aikido kan man lära sig vid vilken ålder som helst.
Så – nej, du är med störst sannolikhet inte för gammal! Inte heller för ung.

Barn kan börja redan i förskoleåldern beroende på mognad. Vid tolv år kan man träna med vuxna men det väljer man själv. Det är inte ovanligt med utövare som stannar lång upp i pensionsåldern.

Fysisk styrka eller talang är inte en förutsättning. Inte heller att bli bra eller akrobatik, men visst är det kul när man behärskar att falla, utan att slå sig.

För många är glädjen i att röra sig, precisa, ekonomiska rörelser utveckling av sinne och mental medvetenhet som gör att man tränar aikido livet ut.

Ett förhållningsätt som aldrig blir för gammalt.

Aikido makes people happy!

»Peace begins with a smile.«
Mother Teresa

STARK – FAQ

»Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.«
 Pippi Långstrump, Astrid Lindgren

Eftersom målet med aikidon är att växa som människa och som samhälle övergavs idén om att slagsmål som träning tidigt. Vi strävar efter att genom en självförsvarsteknik bli ett med vad motståndaren ger. Detta vore omöjligt att uppnå om sinnet är inställt på att slåss mot någon. För att undvika fällan att omedvetet börja strida, genom att jämföra sig och tävla, har aikidon som ideal att undvika all form av ett tävlingsinriktat förhållningssätt.

Ja, du kan absolut försvara dig. Genom sitt ursprung har aikido ett mycket effektivt system för självförsvar. Aikidons träning är dock mycket mer än så. Själsförsvar – självförsvar i en vidare betydelse – är den dagliga träningens syfte. Det högsta målet är utveckla den egna medvetenheten, i sig själv och om sin omgivning, så att verklig konflikt förebyggs och uteblir.

Ja och nej. Som all annan idrott finns det spelregler ävennär man tränar aikido och självförsvar. I träningslokalen är det aldrig någonsin fråga om en riktig strid. Aikidoträning är som regel både intensiv och hängiven och leder förr eller senare till ökad förmåga att möta det som är på riktigt – vad än för svårigheter livet kan bjuda på.

Måndagar, torsdagar.

Lekfullt på fullt allvar.

18.00-19.00 19.00-20.00 Gripenskolans lilla gymnastiksal.

SMART – FAQ

»There are neither opponents, 
nor enemies in true budo.«
Morihei Ueshiba, founder of Aikido

Smartare! Fysisk träning skapar förutsättningar för en bättre inlärning. Att träna aikdo bjuder också på mentala utmaningar som utvecklar både kropp och sinne. Man tränar inte bara core och styrka. Koordination och rumsliga utmaningar ger nya synapser i hjärnan. Timing och samspel bygger empati, inklevelse och social förmåga. För att nämna några exempel.

Första gången behöver du bara mjuka träningskläder med lång byxa och ärm. Samt en handuk till hand oh fottvätt. Så snart du bestämt dig behöver du en tränings dräkt för aikido. En träningsdräkt brukar kosta runt 300-500 kronor.

Senare kanske du vill skaffa annan utrustning som t.ex. träningsvapen i form av träsvärd och trästav. Efter några års träning är det dags för Hakkama - den svarta, långa byxkjolen.

Träningsavgiften är 500 kronor per termin. I det ingår en medlemsavgift som är 200 kronor per år. Vi tränar som en aikidosektion i JIF - Jönåker idrottsförening. Det ger också medlemskap i Riksidrottsförbundet, vars riktlinjer styr oss ytterst.

Gripenskolan,
lilla gymnastiksalen.

»Målet är ingenting
vägen är al lalalala lal allt«
Robban Broberg 

SNÄLL - FAQ

»To injure an opponent is to injure yourself.«
Morihei Ueshiba, founder of Aikido 

Målet med att träna aikido, är att växa som människa och som samhälle. Då behöven man vara snäll! Vi strävar efter att, genom en teknik i självförsvar, bli ett med vad motståndaren ger. Ingen kraft, ingen smärta. Ideén är att utveckla empati och inlevelse. Det är svåt att uppnå om du är inställd på att slåss mot någon.  I aikido finns stället ett ideal att bli snällare och snällare.

Ja, det är säkert. Aikido kallas ju för den fredliga kampkonsten!

Aikido är en idrott inom budo- och kampsport och bygger på mycket gammal kunskap i självförsvar. Som nytida självförsvar är syftet att aldrig möta kraft mot kraft, utan leda vidare och neutralisera en attack.

Den här principen gör att det är det ovanligt med skador när man tränar aikido. Snarare ökar hälsa och välmående.